V-A-K-S-A-M ®

VAKSAM

VAKSAM

V-A-K-S-A-M ®
Sedan 1990 har Bo Munthe arbetat med metoder för att trygga arbetet för de yrkesgrupper där risken för våld, hot och fientligt språk är påtagligt. Dessa riskgrupper spänner i stort sett över samtliga yrken där arbetat kräver att spända konflikter kan hanteras och lösas på ett smidigt och tryggt sätt, dvs främst de grupper som enligt Arbetsmiljöverket befinner sig i riskzonen för våld eller hot om våld.

V – Varseblivning

A – Attityd

K – Kommunikation

S – Stridbarhet

A – Adrenalin

M – Metod

PAXCOM – fredlig kommunikation