Starta en klubb

Vill du starta upp Gake Ryu på din ort?

Är du intresserad av självförsvar och delar Gake Ryus värderingar kan du utbilda dig och starta träning på din ort. Du kan delta på Gake Ryus olika träningsläger och instruktörsutbildningar!

Varför Gake Ryu?

Vi tränar ett enkelt och effektivt självförsvar, Gake Ryu Jujutsu, som är anpassat till svensk lagstiftning. Det finns tydliga kompendier för gult-svart  samt en instruktiv Teknik-DVD! Nu senast har vi kompletterat med kompendium för 2 dan och 3 dan

Gake Ryu är en ideell organisation som inte tror på att ta ut höga avgifter! Som förening betalar man ingen avgift till Gake Ryu. Vi tar inte ut några graderingsavgifter. Våra instruktörer har ”riktiga” arbeten och tjänar inte pengar på jujutsun!

Vi har goda internationella kontakter, t ex Soke Joachim Jänkel-Peters 10 dan, Soke Steve Barnett 10 dan, Hanshi Helmut Weigelt 9 dan och Hanshi Pawel Handzlik 9 dan för att nämna några!

Vi deltager årligen på läger i Tyskland, England, Polen och Danmark. Vi har internationella toppinstruktörer på våra läger flera gånger per år.

Vi är medlemmar i Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundet som startades 2002. Förbundet sköts med samma filosofi som Gake Ryu. Dvs helt ideellt!

Förutom självförsvar bedriver vi olika utbildningar i Kobudo, Iaido, Taijutsu, Taihojutsu (militärt närstrid och polisiärt självskydd) mm.

Vi har stor kunskap om hur man bildar en ideell förening och hur man lägger upp det praktiska och administrativa föreningsarbetet.

Fortfarande intresserad? Kontakta oss för mer information!