Kenpo

Soke Andy McGill

Soke Andy McGill

Kenpo Kwai International

Kenpo Kwai International (huvudkontor i Storbritannien) är en organisation som leds av Andy McGill 10 dan Soke.

Svensk chefsinstruktör är Johan Pettersson.