Orange bälte

Försvar mot grepp i handlederna
En handled (atama otoshi)
Två handleder (ude osae)
Två handleder underifrån (ude osae)
Två handleder bakifrån (kote gaeshi)

Försvar mot stranguleringar
Struptag framifrån (o soto otoshi)
Struptag bakifrån (atama otoshi)
Armstruptag (ude osae)
Liggande, struptag, sitter vid sida (ude osae)
Liggande, struptag, sitter ovanpå (kasta av)
Liggande, struptag, sitter mellan benen (vält i sida)
Liggande, struptag, sitter bakom (ude osae)
Kravattgrepp, från sidan (ude osae)
Kravattgrepp, framifrån (ude osae)

Försvar mot hårtag
Framifrån (ude osae)
Bakifrån (ude osae)

Försvar mot omfamningar
Framifrån, över armarna (o soto otoshi)
Framifrån, under armarna (o soto otoshi)
Bakifrån, över armarna (ude osae)
Bakifrån, under armarna (ude osae)

Försvar mot klädtag
Med två händer för att skalla (ude osae)
Med en hand, för att slå med den andra (o soto otoshi)
På axeln bakifrån, diagonalt (o soto otoshi)
På axeln bakifrån, rakt (ude osae)

Försvar mot slag och sparkar
Rakt slag 1 (mae taisabaki, atama otoshi)
Rakt slag 2 (yoko tsugiashi, o soto otoshi)
Rakt slag 3 (ushiro taisabaki, kote gaeshi)
Slag uppifrån (yoko tsugiashi, o soto otoshi)
Slag underifrån (yoko tsugiashi, o soto otoshi)
Slag utifrån (mae taisabaki, o soto otoshi)
Slag inifrån (mae taisabaki, ude osae)
Rak spark (yoko tsugiashi, o soto otoshi)

Försvar mot kniv
Rak stöt (ushiro taisabaki)
Hugg uppifrån (ushiro taisabaki)
Hugg underifrån (ushiro taisabaki)
Hugg utifrån (mae taisabaki)
Hugg inifrån (mae taisabaki)

Försvar mot flera angripare
Grepp i handlederna från sidan (nuki-waza)
Grepp i armarna från sidan (nuki-waza)

Fallteknik
Platt fall framåt (taore mae ukemi)

Övriga övningar
Från liggande, fälla en angripare med benen