Gult bälte

Försvar mot grepp i handlederna
En handled (nuki-waza)
Två handleder (nuki-waza)
Två handleder underifrån (nuki-waza)
Två handleder bakifrån (nuki-waza)

Försvar mot stranguleringar
Struptag framifrån (nuki-waza)
Struptag bakifrån (nuki-waza)
Armstruptag (nuki-waza)
Liggande, struptag, sitter vid sidan (nuki-waza)
Liggande, struptag, sitter ovanpå (nuki-waza)
Liggande, struptag, sitter mellan benen (nuki-waza)

Försvar mot omfamningar
Framifrån, över armarna (nuki-waza)
Framifrån, under armarna (nuki-waza)
Bakifrån, över armarna (nuki-waza)
Bakifrån, under armarna (nuki-waza)

Försvar mot klädtag
På axeln bakifrån, rakt och diagonalt (nuki-waza)

Försvar mot slag och sparkar
Rakt slag (ushiro taisabaki)
Slag uppifrån (ushiro taisabaki)
Slag underifrån (ushiro taisabaki)
Slag utifrån (ushiro taisabaki)
Slag inifrån (ushiro taisabaki)
Rak spark (ushiro taisabaki)

Fallteknik
Rullande fall framåt (mae ukemi)
Rullande fall bakåt (ushiro ukemi)
Fall på sidan (yoko ukemi)

Övriga övningar
Från liggande, hela tiden ha fötterna mot angriparen