Grönt bälte

Försvar mot grepp i handlederna
En handled (atama osae)
Två handleder (atama osae)
Två handleder underifrån (atama osae)
Två handleder bakifrån (ude osae)

Försvar mot stranguleringar
Struptag framifrån (o soto otoshi)
Struptag bakifrån (ude osae)
Armstruptag (seoi otoshi)
Armstruptag, drar ner armbågen (ude osae)
Liggande, struptag, sitter vid sidan (vält i sida)
Liggande, struptag, sitter mellan benen (ben mot axelparti, vält i sida)
Liggande, struptag, sitter bakom (vrid runt, vält i sida)
Liggande på mage, struptag, sitter vid sidan (ude osae)
Dubbelnelson (sukui nage)
Kravattgrepp, från sidan (fäll bakåt, ner på ett knä)
Kravattgrepp, framifrån (fäll i sida, ner på ett knä)

Försvar mot hårtag
Framifrån (atama osae)
Bakifrån (rotera, atama osae)

Försvar mot omfamningar
Framifrån, över armarna (harai goshi)
Framifrån, under armarna (hiki otoshi)
Bakifrån, över armarna (sukui nage)
Bakifrån, under armarna (koshi guruma)
Från sidan (o soto otoshi)
Med lyftförsök (hindra från lyft)

Försvar mot klädtag
Med två händer för att skalla (o soto otoshi)
Grepp med två händer för att skalla, böjda armar (o soto otoshi)
Med en hand, för att slå med den andra (luta i sida samt parad, atama osae)
Liggande, med en hand, för att slå med den andra, sitter ovanpå (parera, kasta av)
Greppförsök (ude gatame)

Försvar mot slag och sparkar
Rakt slag 1 (yoko tsugiashi, atama osae)
Rakt slag 2 (ushiro taisabaki, ude osae)
Rakt slag 3 (mae taisabaki ura, kata otoshi)
Slag uppifrån (mae taisabaki ura, kata otoshi)
Slag underifrån (mae taisabaki ura, kata otoshi)
Slag utifrån (mae taisabaki, hiki otoshi)
Slag inifrån (mae taisabaki, atama osae)
Rak spark (mae taisabaki ura, kata otoshi)
Spark utifrån (mae taisabaki, o uchi gari)
Spark inifrån (mae taisabaki, blockera benet)

Försvar mot kniv
Rak stöt (ushiro taisabaki, kote gaeshi)
Hugg uppifrån (ushiro taisabaki, kote gaeshi)
Hugg underifrån (ushiro taisabaki, kote gaeshi)
Hugg utifrån (mae taisabaki, o soto otoshi)
Hugg inifrån (mae taisabaki, kote gaeshi)
Hot mot halsen (ushiro taisabaki, kote gaeshi)
Hot mot magen (ushiro taisabaki, kote gaeshi)
Hot mot ryggen (rotera, kote gaeshi el ude osae)

Försvar mot flera angripare
Tag i handlederna (nuki-waza, ude osae)
Tag i armarna (fäll bakåt)

Övriga övningar
Från liggande, fälla en angripare med benen och armarna
Frigör från bensax