Brunt bälte

Försvar mot stranguleringar
Struptag framifrån (hiza gaeshi)
Struptag framifrån, nedbrytning (yoko wakare)
Struptag bakifrån (atama osae)
Armstruptag, böjning bakåt, drar ner händerna (följ med, fällning)
Armstruptag med båda armarna (sutemi)
Liggande, struptag, ligger på bakom (atama gaeshi)
Liggande på mage, struptag, sitter ovanpå (vält i sida)
Liggande på mage, struptag, ligger på vid sidan (vält i sida)
Med snara framifrån, neddragning (följ med)
Med snara bakifrån, neddragning (följ med)
Liggande, med snara, sitter vid sidan (ude osae)
Liggande, med snara, sitter ovanpå (kasta av)
Liggande, med snara, ligger på vid sidan (atama osae)
Struptag framifrån med klädtag (ude osae)
Struptag bakifrån med klädtag (o goshi)
Dubbelnelson, liggande (nuki-waza, kontroll)
Kravattgrepp, från sidan (tani otoshi)
Kravattgrepp, framifrån, liggande (vält runt)

Försvar mot hårtag
Med två händer framifrån (o soto otoshi)
Med två händer bakifrån (rotera, atama osae)

Försvar mot klädtag
Med två händer för att knäa (atama osae)

Försvar mot omfamningar
Med lyft och kast (sutemi)

Med grepp runt benen framifrån, dyk (stoppa, atama gaeshi)

Försvar mot slag och sparkar
Rakt slag (ushiro taisabaki, ude osae)

Rakt slag (mae taisabaki, koshi otoshi)

Rakt slag, drar tillbaka armen (förflyttning, atemi, valfri fällning)
Slag uppifrån (yoko tsugiashi, ude osae)
Slag underifrån (mae taisabaki, o soto gari)
Slag utifrån (mae taisabaki, o soto gari)
Slag inifrån (mae taisabaki, ko soto gari)
Rak spark (mae taisabaki, ushiro goshi)
Spark utifrån (mae taisabaki, o uchi gari)
Spark inifrån (mae taisabaki, ushiro goshi)

Försvar mot kniv
Hot mot sidan, framför armen, grepp runt halsen (ude osae)
Hot mot sidan, bakom armen, grepp runt halsen (atama osae)

Försvar mot pistol

Hot mot halsen (kote gaeshi)
Hot mot magen (kote gaeshi)
Hot mot ryggen (kote gaeshi el ude osae)
Hot mot halsen, grepp i kläderna (o soto otoshi)
Hot mot sidan, framför och bakom armen (fria försvar)

Försvar mot kedja
Slag uppifrån (ushiro taisabaki, atama osae)
Slag utifrån (mae taisabaki, hiki otoshi)
Slag inifrån (mae taisabaki, ude osae)

Försvar mot flera angripare
Två angripare (fria försvar)