Blått bälte

Försvar mot grepp i handlederna
En handled (o soto otoshi)
Två handleder (o soto otoshi)
Två handleder underifrån (atama otoshi)
Två handleder bakifrån (sukui nage)
Liggande, två handleder, sitter ovanpå (ude osae)

Försvar mot stranguleringar
Struptag framifrån (nuki-waza, atama otoshi)
Struptag framifrån, böjda armar (hiki otoshi)
Struptag bakifrån (ude osae)
Struptag bakifrån, böjda armar (o soto otoshi)
Armstruptag (seoi nage)
Armstruptag, böjning bakåt, drar ner armbågen (o soto otoshi)
Armstruptag med handledslås (ude osae)
Liggande, struptag, sitter vid sidan (lås armarna, vält i sida)
Liggande, struptag, sitter ovanpå (lås armarna, vält i sida)
Liggande, struptag, sitter bakom (fäll bakåt)
Liggande, struptag, ligger på vid sidan (atama osae)
Med snara framifrån (ude osae)
Med snara bakifrån (o soto otoshi)
Dubbelnelson (ude osae)
Kravattgrepp, från sidan, med nedbrytning (yoko wakare)
Kravattgrepp, framifrån (hiki otoshi)
Kravattgrepp, från sidan, liggande (atama osae)

Försvar mot omfamningar
Framifrån, över armarna (okuri ashi barai)
Framifrån, under armarna (atama gaeshi)
Framifrån, med nedbrytning (yoko wakare)
Bakifrån, över armarna (kokyo nage)
Bakifrån, under armarna (atama gaeshi)

Försvar mot klädtag
Med två händer för att skalla, böjda armar (atama gaeshi)
Med en hand (böjd), för att slå med den andra (atama gaeshi)
Liggande, med en hand, för att slå med den andra, sitter vid sidan (atama gaeshi)
Med två händer, bakifrån (hiki otoshi)
Greppförsök (ude garami gatame)

Försvar mot slag och sparkar
Rakt slag (yoko tsugiashi, kokyo nage)
Rakt slag (yoku tsugiashi, ude osae)
Rakt slag, drar tillbaka armen (ushiro taisabaki, följ med, atama gaeshi)
Slag uppifrån (ushiro taisabaki, atama gaeshi)
Slag underifrån (mae taisabaki, atama gaeshi)
Slag utifrån (mae taisabaki, gake otoshi)
Slag inifrån (mae taisabaki, irimi nage)
Rak spark (yoko tsugiashi, atama osae)
Knästöt (mae taisabaki, atama gaeshi)
Spark utifrån (mae taisabaki, o soto otoshi)
Spark inifrån (mae taisabaki, kata otoshi)
Spark från sidan (yoko tsugiashi, kata otoshi)

Försvar mot kniv
Rak stöt (yoko tsugiashi, atama osae)
Hugg uppifrån (yoko tsugiashi, atama osae)
Hugg underifrån (yoko tsugiashi, atama osae)
Hugg utifrån (mae taisabaki, ude osae)
Hugg inifrån (mae taisabaki, atama osae)

Försvar mot påk
Slag uppifrån (ushiro taisabaki, kote gaeshi)
Slag utifrån (mae taisabaki, hiki otoshi)
Slag inifrån (mae taisabaki, ude osae)

Försvar mot flera angripare
Tag i handlederna (nuki-waza, atama osae)
Tag i armarna (ude osae)

Övriga övningar
Från liggande fälla en angripare med händer och armar