1 dan

Försvar mot grepp i handlederna
En handled (atemi, osae nage)
Två handleder (atemi, shiho nage)
Två handleder underifrån (ude osae)
Två handleder bakifrån (atemi, kokyo nage)

Försvar mot stranguleringar
Struptag framifrån (atemi, osae nage)
Struptag bakifrån (atemi, soto osae)
Armstruptag, sittande (atama osae el ude osae)
Armstruptag, liggande (atama osae el ude osae)
Liggande på mage, med snara, sitter vid sidan (rotera och frigör)
Liggande på mage, med snara, sitter ovanpå (rotera och frigör)
Liggande på mage, med snara, ligger på vid sidan (rotera och frigör)
Dubbelnelson, med böjning (seoi otoshi)
Kravattgrepp, framifrån (atemi, o soto otoshi)

Försvar mot hårtag
Framifrån, med knäning (fällning i sida)
Bakifrån, med neddragning (följ med, fällning)

Försvar mot omfamningar
Framifrån, över armarna (nedsjunkning, atemi, atama gaeshi)
Runt ett ben, framifrån (fällning)
Runt två ben, framifrån (fällning)
Runt ett ben, bakifrån (fällning)
Runt två ben, bakifrån (fällning)

Försvar mot slag och sparkar
Rakt slag (mae taisabaki, atemi, atama gaeshi)
Rakt slag (mae taisabaki ura, hadaka jime)
Rakt slag (nedsjunkning, atemi, hiki otoshi)
Slag uppifrån (ushiro taisabaki, atemi, kokyo nage)
Slag underifrån (ushiro tai sabaki, atemi, ko soto gake)
Slag utifrån (nedsjunkning, atemi, atama gaeshi)
Slag inifrån (nedsjunkning, atemi, ura atama gaeshi)
Rak spark (ushiro taisabaki, atemi, o soto otoshi)
Knästöt (mae taisabaki, atemi, atama gaeshi)
Spark utifrån (mae taisabaki, atemi, ashi garami)
Spark inifrån (mae taisabaki, atemi, ude osae)

Försvar mot kniv
Angripare som angriper med valfria angrepp (fria försvar)

Försvar mot påk
Angripare som angriper med valfria angrepp (fria försvar)

Försvar mot kedja
Angripare som angriper med valfria angrepp (fria försvar)

Försvar mot flera angripare
Tre angripare (fria försvar)