CQCS

Soke Gunter Bauer

Soke Gunter Bauer

CQCS, Close Quarter Combat Systems Sweden

CQCS är grundat av Soke Gunter Bauer 10 Dan, Uk. Ansvarig i Sverige är Johan Pettersson, 6 dan och Professor i CQCS.

Vi anordnar årligen läger med Soke Bauer i Gake Dojos huvudskola i Markaryd. Under träningshelgen med Soke Bauer tränas dels CQCS, REACT-konceptet och de inre krafterna.

REACT är utvecklat inom UK Special Forces och står för Recognition, Evaluation, Alternatives, Cover och Termination.