2013-03-23, Knäred

Bilder/Film från Gake Dojo:
Finns på STJF:s officiella sida (extern länk)

Artikel från Hallandsposten: