Länkar

Utländska budolänkar (vän-organisationer).

Kihaku Dojo, Tyskland – Hanshi Helmut Weigelt
International Koryu Bujutsu, Polen – Hanshi Pawel Handzlik
Kenpo Kwai, England – Soke Andy McGill
International Taiho Jutsu Federation

 

Våra organisationer (där vi är medlemmar)

Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundet
Svenska Budo och Kampsportsförbundet
Svenska Jujutsufederationen

International Taijutsu/Jujutsu Renmei