Peter Schmidt 4 dan

4 dan

Peter är graderad till 4 dan och även utnämnd till sensei.