Nicklas Marcusson 5 dan

Nicklas Marcusson

Nicklas Marcusson

5 dan renshi

Nicklas började träna 1995 i Skellefteå Ju-jutsuklubb där han tränade fram till 2003 då han och ett par träningskamrater startade Guldstaden Jujutsuklubb. Nicklas graderades till 5 dan på Gake Dojos vårläger 2017.

5 dan Gake Ryu Jujutsu
1 kyu Ju-Jutsu Kai
2 kyu Kendo