Jari Luukkonen 3 dan

3 dan Renshi

Jari utnämndes till renshi på Gake Ryus Taikai 2017.

3 dan Gake Ryu Jujutsu
1 dan Ruy San Ryu