Taihojutsu

 

Tecknet för Taihojutsu

Tecknet för Taihojutsu

Svenska Taihojutsu Förbundet är en organisation som riktar sig mot polis, militär, ordningsvakter mm.

Den Taiho Jutsu som används inom Gake Dojo baserar sig på det internationella systemet men är därefter anpassat till svenska förhållande.

Taiho Jutsu är ett system utvecklat ursprungligen för den japanska polisen. Systemet används idag inom bl a polis och militär.

STF är anslutna till International Taiho Jutsu Federation som leds av Gil Gilbert 10 dan Taihojutsu!