Bujutsu

Svenska Bujutsu KaiGake Ryu är en av grundarorganisationerna till Svenska Bujutsu Kai och vi tränar huvudsakligen dess system.

Kenjutsu
Kenjutsu blev det högsta testmärket för samurajen. Genom att lära sig använda svärdet lärde sig samurajen även att använda andra sorters vapen. Svärdet användes även som grundteknik för allmän stridsgymnastik, en träning som utvecklade enigheten mellan ögon och händer. Kenjutsu lärde praktiken och inte bara tekniken med svärdet, utan även för striden i allmänhet viktiga detaljer:

– lämpligt stridsavstånd – ma-ai
– det lämpliga ögonblicket att atackera – suki
– hur man skall dominera över motståndaren psykiskt och fysiskt – zanshin.

Dessutom lärde svärdet samurajen att lita på sig själv, att ge honom självförtroende. Samurajen visste vad han var kapabel till samtidigt som han var just därför alltid beredd för att dö utan fruktan. Svärd kunde användas på olika sätt, odachi, ett långsvärd i en eller tvåhandsgrepp. Kodachi, ett kortsvärd i enhandsfattning och nito, ett kortsvärd i ena handen och ett långsvärd i den andra. Nito kallades även ryoto dvs ”båda svärden” stilen. Mer än 2000 olika ryu utbildade i kenjutsu under historiens gång.

Den praktiska träningen består av suburi- och kataträning. Man lär sig ett antal kamae, positioner (guardställningar), huggtekniker, parader, ett tiotal suburiövningar och fyra grundläggande kator. Katorna är långa förutbestämda serier mellan två personer, båda beväpnade med odachi (långt svärd)

Iaijutsu
För den klassiska bushi var svärdet en evig symbol för hans yrke. I hans händer kunde klingan både döda och hela, dvs både skapa och förstöra. Olikt kenjutsu tränades iaijutsu ensam i olika situationer. iaijutsu är konsten att dra och med samma rörelse hugga, skära eller stöta med det japanska svärdet. Samtliga tekniker och rörelser kan komprimeras i fyra huvudrubriker:

– draget – nukitsuke
– hugget – kiritsuke
– avskakning av blod från klingan – chiburi
– återförandet av klingan i baljan – noto

I samband med det perfekta utförandet skulle dessa fyra moment koordineras blixtsnabbt och utan avbrott mellan de olika delarna. Iaijutsu tränades med riktiga svärd för koncentrationens skull. Mer än 400 olika ryu fanns genom århundradens lopp.

Kodachijutsu
Den praktiska träningen består av suburi- och kataträning. Man lär sig ett antal kamae, positioner (guardställningar), huggtekniker, parader,  fem plus fem grundläggande kator där den ena sidan använder kodachi och den andra odachi.

Bojutsu
Den praktiska träningen består av suburi- och kataträning. Man lär sig ett antal kamae, positioner (guardställningar), slagtekniker, parader, ett tiotal suburiövningar och fem plus fem grundläggande kator där den ena sidan använder bo och den andra odachi.

Hanbojutsu
Den praktiska träningen består av suburi- och kataträning. Man lär sig ett antal kamae, positioner (guardställningar), slagtekniker, parader,  fem plus fem plus fem grundläggande kator där den ena sidan använder hanbo och den andra odachi.

Se även:

www.bujutsukai.net