Stefan Linnarsson

1 dan

Stefan är graderades till 1 dan på Gake Dojos julläger 2010.

1 dan Gake Ryu Jujutsu
6 dan Ronin Jiu-jitsu