Peter Schmidt

3 dan

Peter är graderad till 3 dan och även utnämnd till sensei.