Nicklas Marcusson

Nicklas Marcusson

Nicklas Marcusson

4 dan renshi

Nicklas började träna 1995 i Skellefteå Ju-jutsuklubb där han tränade fram till 2003 då han och ett par träningskamrater startade Guldstaden Jujutsuklubb. Nicklas graderades till 4 dan på Gake Dojos vårläger 2013.

4 dan Gake Ryu Jujutsu
1 kyu Ju-Jutsu Kai
2 kyu Kendo