Lars Persson

Sensei Lars Persson

Sensei Lars Persson

3 dan sensei

Lars är graderad till 3 dan i Gake Ryu Jujutsu och även utnämnd till sensei.

 

3 dan Gake Ryu Jujutsu
3 dan Hoku Shin Ko Ryu Jujutsu