Johan Pettersson

Shihan Johan Pettersson

Shihan Johan Pettersson

8 dan shihan

Historik
Johan Pettersson började träna jujutsu för Clas Bjurestig i Klippans Jujitsuklubb. Där tränade han fram till 1992. 1990 graderades Johan till 1 dan i Skånes Go Shin Jitsu Ryu av Soke Kei Yamaue och Clas Bjurestig.

1992 började Johan träna för Jan-Erik Karlsson och utnämndes 1998 till renshi. Där graderades han senare till 5 dan Hoku Shin Ko Ryu Jujutsu, 1 dan i Iaido och 2 dan i Kobujutsu.

1993 började Johan träna Shogun Jujitsu för Shihan Benny Dahlqvist och graderades 1997 till 3 dan i Shogunsystemet.

Förutom jujutsun så har Johan under perioden 1987-97 tränat japansk fäktning, kenjutsu/iaijutsu för Robert von Sandor, fil dr. Johan fortsatte sedan sin svärdsträning (Katori Shinto Ryu) under Silenius-sensei och Sugawara-sensei.

Johan arbetade under många år på Klippans Bruk där han blev först kassör och sedan under många år ordförande i Pappers avd. 66.

Johan var under flera år ordförande för Socialdemokraterna i Klippans kommun och innehade flera olika politiska uppdrag. Bland uppdragen kan nämnas Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och fram tills Johan flyttade från Klippan till Malmö 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott! Det blev tre år i Malmö innan Klippan lockade igen. Tillbaka i Klippan igen så är Johan ordförande för Socialdemokraterna i Klippans kommun, ordförande för kommunfullmäktige mm.

Johan gjorde sin värplikt som plutonchef inom Pansar Skytte och avslutade militärtjänstgöringen med fänriks grad. Efter det engagerade han sig i Flygvapnets frivilligrörelse och har där sysslat med ungdomsutbildning, allmän militärutbildning och handgemängsutbildning.

Några instruktörer som har inspirerat
Soke Richard Morris 10 dan Jiujitsu, England
Soke Andy McGill 10 dan Kenpo/Jujutsu, England
Soke Gunter Bauer 10 dan CQCS, England
Soke Siegfried Boedeker 10 dan Aikijujutsu, Tyskland
Soke Krystof Kondratowitch 10 dan Jiujitsu, Polen
Kurt Durewall 10 dan Jiujitsu, Sverige
Soke Jan-Erik Karlsson 10 dan Jujutsu, Sverige
Hanshi Helmut Weigelt 8 dan Aikijujutsu, Tyskland
Kyoshi Robert von Sandor 7 dan Kendo, Sverige/Ungern
Shihan Benny Dahlqvist 7 dan Jujitsu, Sverige
Shihan Clas Bjurestig 6 dan Jujitsu, Sverige
Några har betytt mer, andra mindre. Och alla är inte nämnda!

Medlemskap mm
Hedersmedlem i Kihaku Dojo (Saalfeld, Tyskland)
Medlem i Sugawara Dojo ( Japan)
Svensk representant för Kenpo Kwai International
Svensk Representant för Close Quarter Combat System
Svenska representant för International Taiho-Jutsu Federation
Vice ordförande i International Taijutsu/Jujutsu Renmei
Ordförande i Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundet
Ordförande i Svenska Taihojutsu Förbundet