Jari Luukkonen

2 dan Klubbtränare

Jari är graderades till 1 dan på Gake Dojos julläger 2010 och är utnämnd till klubbtränare.

2 dan Gake Ryu Jujutsu
1 dan Ruy San Ryu