Daniel Hultin

1 dan klubbtränare

Daniel blev graderad till 1 dan på STJF:s vårläger 2013 och även utnämnd till klubbtränare.
Daniel tränar och instruerar i Gake Dojo Laholm – Laholms jujutsuklubb.

1 dan Gake Ryu Jujutsu