Christer Nilsson

Christer Nilsson

Christer Nilsson

2 dan sensei

Christer började träna jujutsu för Johan Pettersson hösten 1994, och graderades på Shogun Sveriges instruktörsläger 1998 till 1 dan i Shogun Jujitsu. Civilt arbetar Christer som polis i Stockholm. Inom polisen är han även utbildad till och verkar som självskyddsinstruktör. Christer är även utnämnd till sensei.

2 dan Gake Ryu Jujutsu
2 dan Close Quarter Combat System
1 dan Taijutsu
1 dan Shogun Jujitsu
4 kyu Toyama Ryu Iaido