Graderingar

Vi använder oss både av moderna och traditionella grader. Följande grader använder vi oss av.

Jujutsu
Inom Jujutsu använder vi oss av två olika graderingssystem, ett för ungdomar (-14 år) och ett för vuxna (15 år-).

Ungdomar (-14 år)
Ungefär en gradering per termin.
5 mon, gul-vitt bälte
5 mon, gult bälte
4 mon, orange-vitt bälte
4 mon, orange-vitt bälte med ett svart streck
4 mon, orange bälte
3 mon, grön-vitt bälte
3 mon, grön-vitt bälte med ett svart streck
3 mon, grön-vitt bälte med två svarta streck
3 mon, grönt bälte
2 mon, blå-vitt bälte
2 mon, blå-vitt bälte med ett svart streck
2 mon, blå-vitt bälte med två svarta streck
2 mon, blå-vitt bälte med tre svart streck
2 mon, blått bälte
1 mon, brun-vitt bälte
1 mon, brun-vitt bälte med ett svart streck
1 mon, brun-vitt bälte med två svarta streck
1 mon, brun-vitt bälte med tre svarta streck
1 mon, brun-vitt bälte med fyra svarta streck
1 mon, brunt bälte

Vuxna (15 år – )
6 kyu, vitt bälte
5 kyu, gult bälte / ca en termins träning
4 kyu, orange bälte / ca 1 termin efter 5 kyu
3 kyu, grönt bälte / ca 1-2 terminer efter 4 kyu
2 kyu, blått bälte / ca 1-3 terminer efter 3 kyu
1 kyu, brunt bälte / ca 2-4 terminer efter 2 kyu

Dan (16 år – )
SHO DAN HO – 1 dan svart bälte / 1 år efter 1 kyu / 16 år eller äldre
SHO DAN – 1 dan svart bälte / 1 år efter 1 kyu / 18 år eller äldre
NI DAN – 2 dan svart bälte / 1 år efter 1 dan
SAN DAN – 3 dan svart bälte / 2 år efter 2 dan
YON DAN – 4 dan svart bälte (rött-svart bälte) / 3 år efter 3 dan
GO DAN – 5 dan svart bälte (rött-svart bälte) / 4 år efter 4 dan
ROKU DAN – 6 dan svart bälte (rött-vitt bälte) / 5 år efter 5 dan
SHICHI DAN – 7 dan svart bälte (rött-vitt bälte) / 6 år efter 6 dan
HACHI DAN – 8 dan svart bälte (rött-vitt bälte) / 7 år efter 7 dan
KU DAN – 9 dan svart bälte (rött bälte) / 8 år efter 8 dan
JU DAN – 10 dan svart bälte (rött bälte) / 9 år efter 9 dan

Tiderna mellan graderna varierar från förbund till förbund och är att se som ett riktmärke.

Instruktörsgrader
Inom Jujutsu använder vi följande instruktörsgrader.

Klubbtränare – lägst graderad till 4 kyu.
Klubbinstruktör – lägst graderad till 2 kyu.

Ovanför de svenska instruktörstitlarna finns ett antal traditionella japanska titlar, nämligen:

Sensei – graderad till lägst 1 dan, innebär att man är lärare.
Renshi – graderad till lägst 3 dan, innebär att man är lärare i tekniken.
Kyoshi – lägst graderad till 7 dan, innebär att man är lärare i de mentala färdigheterna.
Hanshi – lägst graderad till 9 dan, innebär att man är lärare i konsten.

Shihan – lägst graderad till 5 dan, innebär att man är chefsinstruktör.